MiFID en belangenconflictenbeleid

Verzekeringen De Geest NV (  FSMA : 010436A) is gehouden tot het naleven van de “ MiFid-gedragsregels” .

Wat betekent dit concreet ?

  • Als verzekeringsmakelaar bieden we diensten van “verzekeringsbemiddeling” aan zoals :
  • Adviseren over  verzekeringsovereenkomsten
  • Voorstellen of aanbieden van verzekeringsovereenkomsten
  • Verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten
  • Het sluiten van verzekeringsovereenkomsten
  • Assisteren bij het beheer en uitvoering van verzekeringsovereenkomsten
  • Schaderegeling en beheer

De MiFiD-gedragsregels zijn van toepassing vanaf 30.04.2014.  Naar aanleiding van deze gedragsregels is ons kantoor verplicht om een “belangenconflictenbeleid” uit te stippelen.

Welke belangenconflicten kunnen zich voordoen ?  Deze kunnen ontstaan tussen ons verzekeringskantoor en één of meerdere klanten  zoals :

Winst maken of verlies vermijden ten koste van klant.  Alle klanten ( ongeacht hun belang voor ons kantoor) zullen met de meeste zorgen en steeds in hun belang behandeld worden.

Financiele drijfveer om andere klanten te laten voorgaan.  Klanten die een lagere commissie genereren zullen in geen enkele situatie benadeeld worden tegenover klanten die een grotere commissie of belang genereren binnen ons kantoor.

Welke maatregelen worden getroffen binnen ons kantoor om belangenconflicten te vermijden en te behandelen:

Een interne instructienota

Er wordt op toegezien dat verzekeringsovereenkomsten en schaderegelingen worden bemiddeld door de personen die over de nodige bekwaamheid beschikken

Bij ontstentenis van een oplossing bij een bepaald belangenconflict heeft ons kantoor het recht om de gevraagde dienstverlening te weigeren met het enige doel , de bescherming van de belangen van de klant.

Een regeling inzake het ontvangen van voordelen.

Het beleid inzake belangenconflicten  zal  regelmatig geactualiseerd worden.

Indien deze maatregelen toch ontoereikend zouden blijken dan zal de klant daar onmiddellijk en transparant over geinformeerd worden, zodat de klant een weloverwogen beslissing kan nemen.

Bij elke verzekeringsbemiddelingsdienst zal ons kantoor loyaal, billijk en professioneel handelen in het belang van de klant.