uw zaak

Beroepsaansprakelijkheid

In tegenstelling tot de polis BA uitbating die enkel extra – contractuele (of schade die niet het voorwerp uitmaakt van uw beroepsactiviteit) aansprakelijkheid verzekert kunnen sommige beroepscategorieën ook een polis beroepsaansprakelijkheid onderschrijven die hen bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid.

  • Een voorbeeld hiervan is het niet tijdig beroep aantekenen door u als advocaat van een vonnis waartegen uw cliënt zich alsnog wenste te verzetten.