Veel mensen realiseren zich vaak niet dat een reguliere brandverzekering kunststukken boven een bepaalde waarde slechts gedeeltelijk of niet dekt. Bij beschadiging of diefstal is de kans dan ook groot dat de verzekeraar niet uitkeert.

Teneinde hieraan tegemoet te komen kan u via ons kantoor uw kunstvoorwerpen laten verzekeren via een zogenoemde ‘kostbaarhedenverzekering’, hetgeen lijkt op een gewone brandverzekering maar een veel ruimere dekking biedt en slechts enkele beperkingen en uitsluitingen voorziet.

Daartegenover eist de verzekeraar wel vaak preventieve maatregelen zoals branddetectie of een goedgekeurd alarmsysteem.