HISTORIE

Verzekeringen De Geest werd opgericht in 1987 door Frans De Geest en met de millenniumwende overgelaten aan zoon Geert. Het kantoor staat dus garant voor expertise van generatie op generatie.

In 2010 besloten we het kantoor- en portefeuillebeheer verder te optimaliseren door middel van doorgedreven informatisering. Een concrete exponent hiervan betreft deze volledig vernieuwde webstek met als doel hoogstaande dienstverlening aan te bieden.

PRAKTISCH

Wat bijvoorbeeld te denken van een gebruiksvriendelijke tool zoals ‘de calculator’ voor het berekenen van allerhande zaken zoals uw pensioen, hypotheekaflossing, spaarformules en zoveel meer?

Ook kan u verder op de site praktische documenten downloaden zoals een aanrijdingsformulier, medisch attest of kan u een schade – aangifte uploaden via de website met bijhorende documenten zoals pv, bestek, factuur, foto, …

In het geval van schade trouwens kan u doorlopend bij ons terecht op het permanent contactnummer 0476/47.82.12.

MISSIE

Een snelle en persoonlijke afhandeling, zoals het ter plaatse komen bij een ongeval auto in een straal van 20 km, evenals het deskundig verstrekken van informatie betreffende het inschrijven van voertuigen van alle aard en de berekening van verkeersbelasting en BIV luidt als een van onze voornaamste troeven!

BROCOM

Tot slot onderschrijven wij als Brocom erkend verzekeringskantoor de sectorale gedragscode waarbij wij ons engageren onafhankelijk te opereren van eender welke maatschappij en zo steeds uw belangen te behartigen. Wij doen aan continue vorming op vlak van wetgeving, reglementaire bepalingen, productkennis en kantoorbeheer.

ONZE PARTNERS