BA MOTORVOERTUIGEN

Betreft de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen conform de wet van 14/12/1992 en vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan anderen.

 

OMNIUM

De omniumverzekering betreft een niet – verplichte verzekering die de schade aan uw eigen wagen (zelfs bij eigen fout) vergoedt. Deze vergoeding geldt evenzeer bij brand, diefstal, glasbraak of natuurkrachten. Het betreft eigenlijk een bijkomend aantal waarborgen ter aanvulling van de klassieke BA en rechtsbijstand. In de regel kunnen we 2 ‘soorten’ omnium onderscheiden:

KLEINE OMNIUM

Brand:

Deze waarborg dekt u voor brandschade ten gevolge van brand ontstaan in de motor/ leidingen maar ook bijvoorbeeld in uw garage, woning,  vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en ook blusschade

Diefstal:

Materiële schade door diefstal of poging tot diefstal (kapotte ruiten, geforceerde deur, …) van uw voertuig wordt vergoed

Glasbreuk:

Glasbreuk ten gevolge van steenslag komt veel vaker voor dan u wel denkt, maar deze waarborg kan ook aangesproken worden in geval van inbraak. Wees criminelen te snel af en vermijd in elk geval duidelijke zichtbaarheid van uw gps, smartphone , laptop, tablet pc, … in de wagen !

Natuurkrachten:

Klassiekers hierbij zijn stormschade, hagelstenen, vallende voorwerpen zoals een elektriciteitspaal, bomen, stenen, dakpannen, …) maar ook overstromingen, bliksem en aanrijding met wild sluiten hier het rijtje af.

GROTE OMNIUM/ VOLLEDIG CASCO

De waarborg ‘Eigen schade’ dekt alle schade aan de wagen (ongeval in fout, vb tegen uw eigen garage rijden, vandalisme, vluchtmisdrijf van de aanrijder, carjacking,…). Ook voor een ongeval in recht is deze waarborg belangrijk.

Er kan immers discussie ontstaan over wie in fout is; de tegenpartij kan ook een buitenlander zijn, of gewoon niet verzekerd… In deze situaties kan de vergoeding lang op zich laten wachten, terwijl de terugbetaling mits een omnium verzekering onmiddellijk geschiedt .

Andere waarborgen zijn brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, aanrijding met dieren zoals zopas toegelicht bij ‘kleine omnium’.

 

RECHTSBIJSTAND

Uw verplichte aansprakelijkheidsverzekering komt niet op voor een schade ‘in uw recht’.  Uw vergoeding dient u dan te bekomen door middel van minnelijke schikking of indien dit niet lukt kan uw polis rechtsbijstand een zaak aanhangig maken voor de rechtbank. Tal van andere voorbeelden zijn hierbij ook legio, maar neem gerust voor meer informatie persoonlijk contact met ons op.

Waarom rechtsbijstand?

WAAROM RECHTSBIJSTAND?

U veroorzaakt ongewild een ongeluk.

De geleverde goederen zijn niet in orde.

U wordt vervolgd voor een snelheidsovertreding.

U hebt een conflict met uw auto- of brandverzekeraar.

De verhuisdienst beschadigt uw nieuwe woning.

U hebt een meningsverschil met uw werkgever of werknemer.

Hoe dwingt u in zulke situaties uw rechten af? Hoe begint u aan uw verdediging? En hoeveel kost het? De rechtsbijstandsmodules in optie bij andere verzekeringen zijn meestal beperkt. Een uitgebreide, onafhankelijke rechtsbijstandspolis biedt meer flexibiliteit, ruimere waarborgen en hogere vergoedingen.

Bron: Euromex

 

BESTUURDERSPOLIS

In uw verplichte voertuigverzekering gebiedt de wetgever iedereen (alle weggebruikers, uw inzittenden, …) te verzekeren, met uitzondering van uzelf als bestuurder. De bestuurderspolis komt ook aan dit risico tegemoet en keert in geval van blijvende invaliditeit of overlijden een kapitaal uit aan de nabestaanden.

Naast het rijden met de wagen zijn er ook andere transportmiddelen zoals een bromfiets, motor, pleziervaartuig, … die een wettelijk verplichte verzekering behoeven. Laat niet na ons te contacteren voor meer informatie!

 

PECHVERHELPING, 24 OP 24 EN 7 OP 7

Niets zo vervelend als autopech juist op het moment dat u al te laat bent voor uw afspraak of dat u op weg naar de luchthaven het vliegtuig dreigt te missen, en veelal hebt u het dan nog voor op de meest onmogelijke tijdstippen zoals ’s nachts of in het weekend.

Met de polis pechverhelping kan u gerust zijn, want na uw oproep komt snel een pechverhelper om uw voertuig ter plaatse te herstellen of in het slechtste geval uw voertuig naar een garage te slepen en de inzittenden veilig thuis te brengen. Indien u echter niet verzekerd bent kunnen takel- en sleepkosten, afgezien nog van het ongemak, soms aanzienlijk oplopen!