BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Daar de wetgever diverse aansprakelijkheidsgronden voorziet waarbij bestuurders van een vennootschap (bvba, nv, vzw, …) persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade voortvloeiende uit een fout tijdens hun mandaat zoals nalatigheid, overtredingen op wettelijke bepalingen, verkeerde inschattingen en dies meer is het onderschrijven van een dergelijk contract door de vennootschap of voor rekening van de leden van de Raad van Bestuur/ Directiecomité geen overbodige luxe.

Temeer ook omdat bestuurders vrijwel altijd persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten evengoed veroorzaakt door bijvoorbeeld ondergeschikt personeel in functie.

 

VRIJ AANVULLEND PENSIOEN ZELFSTANDIGEN

Dat zelfstandigen geen hoog pensioen moeten verwachten, wist u wellicht al. Maar dat betekent daarom niet dat u na uw carrière aan levensstandaard hoeft in te boeten. Deze polis voorziet in de mogelijkheid om op een fiscaal voordelige manier naast het wettelijk pensioen een bijkomend pensioen op te bouwen en dat geheel op uw maat. U beslist immers hoeveel u spaart of wanneer u de premie wenst te verhogen, te verlagen of zelfs een tussenpauze aan betalingen wenst in te lassen. Naast het fiscaal voordeel is er natuurlijk ook nog het voordeel op sociale bijdragen en is deze spaarvorm op het lijf geschreven van zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten, …